×

Generalforsamling

Den 18 februar 2023 klokken 17:00 afholdt Midtsjællands Rollespilsforening den årlige generalforsamling.

I henhold til foreningens vedtægter, var dagsordenen som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Orientering om årets budget og godkendelse heraf
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om ændringer i vedtægter. Se nedenstående
  2. Forslag om at første spillegang skal være gratis
  3. Forslag om at bestyrelsen og arrangører (GM'ere ude i skoven), vises på hjemmesiden med billeder, for at synliggøre hvem, der står for hvad, hvornår og hvorfor
 7. Valg af:
  1. Bestyrelse
   1. På valg er:
   2. Kim Vestergaard - modtager ikke genvalg
   3. Dennis Hansen - modtager ikke genvalg
  2. Suppleanter
   1. På valg er:
   2. Martin Hagedorn - modtager genvalg
  3. Revisor
   1. På valg er:
   2. David Smilsen - modtager genvalg
 8. Eventuelt

Referatet af generalforsamlingen bliver tilgængeligt her hurtigst muligt.
×