×

Skjolde

Skjolde skal være polstret og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
Det er kun tilladt at bruge 1 skjold. Man må ikke både have et skjold i hånden og et skjold på ryggen samtidigt.
Hvis man vil have et skjold fastspændt, må dette kun være på en af sine arme. Det er ikke tilladt at spænde et skjold fast på ryggen, maven eller sine ben.
Hvis man har et lille skjold fastspændt på armen, er det tilladt at benytte et våben som kræver 2 hænder at bruge såsom et spyd eller en bue.
Hvis man vil bære sit skjold på ryggen, skal dette bæres i en løs strop så man nemt kan tage det i brug eller smide det fra sig. Hvis man har sit skjold på ryggen, skal man tage det i brug eller smide det første gang man bliver ramt eller aktivt deltager i en kamp.

Skjolde må kun bruges til beskyttelse og ikke som våben. Det betyder at du ikke må slå ud, skubbe, mase eller andet med dit skjold.
Skjolde skal altid godkendes til våbentjek og det er op til den enkelte kontrollør at bestemme om skjoldet er godkendt og om det godkendes til at det må fastspændes på armen.

Skjoldmur

I skjoldmur må skjoldene ikke bruges til at skubbe med eller som våben. Det betyder at skjoldet skal være tæt inde til kroppen. Angribende må ikke bryde muren ved direkte fysisk kontakt, da det er til fare for de forsvarende, angribende og udstyr.
En måde hvorpå en skjoldmur kan brydes er f.eks. ved magi eller taktisk angreb bagfra.

Showkamp (aftalt kamp)

Ved aftalt showkamp imellem maksimalt 2 spillere, må skjolde gerne bruges til at skubbe med. Det er vigtigt at understrege, at andre ikke må blande sig i en showkamp. Skulle det være tilfældet skal de kæmpende straks holde inde med at bruge skjoldene aktivt i kampen.
×