×

Våben

Som udgangspunkt er alle typer af latex- og skumvåben tilladt, såfremt de er ordentligt polstret og ikke for hårde. Kædevåben, stikvåben og armbrøst er ikke tilladt.

Alle våben, skjolde og rustninger vil blive kontrolleret inden spillets start. Uegnede våben, skjolde og rustninger afvises og kan ikke bruges i spil. Det er op til kontrollanten at vurdere hvornår våben og beskyttelse er forsvarligt eller ej.
Hvis der kommer klager over eller bliver observeret uansvarlig omgang med våben, kan vedkommende blive afvist at bruge sine våben

2-håndsvåben

2-håndsvåben er først anset som et 2-håndsvåben når det går over navlen og bliver brugt med 2 hænder.
Stage-våben (lange spyd, hellebarder, stave og pinde) gælder ikke som 2-håndsvåben der kan bruges med evnen ”Kraftslag” selvom der stadig skal bruges to hænder på.
Hvis du er i tvivl, så spørg i våbenkontrollen.

Buer

Buer må maksimalt trække 25 pund. Det er kun tilladt at bruge sin bue til at affyre godkendte pile og på ingen måde tilladt at kæmpe eller blokere med den. Det er kun tilladt at affyre én pil ad gangen.
Det er kun tilladt at bruge bue fra en afstand af minimum 2 meter.
Man skal bruge sin bue forsvarligt – lad vær med at spænde buen max op fra 2 meters afstand.
Det er ikke tilladt at skyde efter hovedet på folk.

Krudtvåben

Krudtvåben består af replikageværer eller -pistoler fra 1600 – 1800-tallet som ikke kan affyre noget fysisk projektil. Her skal man lade som om at de skyder og man skal spille på at man bliver ramt.
De behøves ikke at kunne lave et knald men det er bedst hvis de gør.
Det er kun tilladt at affyre ét skud ad gangen. Man må gerne have flere pistoler som man affyrer lige efter hinanden.
Der findes også bomber, som skal være kerneløse og kunne kastes.

Våbenskade

  • Som udgangspunkt giver alle nærkamps- og kastevåben 1 i skade.
  • Pile skader 2.
  • Pile med evnen ”Tordenpil” giver 4 i skade + Vindstød/ Ødelæg skjold.
  • Krudtvåben giver 1 i skade. Går igennem skjolde.
  • Bomber (”Krudtvåben 2”) skader 2 + Vindstød.
  • 2-håndsvåben med evnen ”Kraftslag” kan give 3 i skade + Vindstød/ Ødelæg skjold.
  • ”Giftkniv” giver 1 i skade fra slaget og så bliver man ramt af giften ud over.
  • Syrebold skader 4 KP (går gennem rustning) eller ødelægger skjold
×