×

Magi

Selvom du ikke selv skal bruge magi, kan det stadig være brugbart at sætte sig ind i de forskellige magier, idet du kan møde en magikyndig, der kan finde på at kaste magi på dig.

For at kaste en magi ordentligt skal du:
  • Have nok mana til at kaste den ønskede magi
  • Fremsige en rite på minimum 10 høje, tydelige, danske ord, hvori magiens navn indgår
  • Have en hånd fri eller holde en tryllestav, som du bruger til at pege eller røre den person som magien bliver kastet på
  • Have øjenkontakt eller på anden måde sikre dig, at dit offer er klar over, at vedkommende bliver ramt.
Lykkes det ikke, har din magi ingen effekt, og dine mana er spildt.
Vær gerne kreativ med rim i dine riter og suppler eventuelt med fagter.

Magi i kamp

Som magikyndig skal du fokusere på at kaste din magi, og du kan derfor ikke kaste magi mens du løber, kun når du står stille eller går langsomt.
Du kan heller ikke kaste med magi, mens du aktivt kæmper med våben i en kamp.
Hvis en magi-udøver bliver ramt, når denne fremsiger en rite, skal riten påbegyndes på ny. Mana'en er ikke tabt.

Kontrollerende magi og tyveri i spillet

Der findes magier, som giver en magikyndig kontrol over en anden karakter, f.eks. Hypnose, Troskab og Animer død.

Det er ikke tilladt at bruge en kontrollerende magi til at skaffe sig adgang til spilrelaterede værdier såsom mønter, ressourcer, urter, magiske drikke eller magiske genstande, som den kontrollerede person har på sig. Kort sagt, må man ikke bruge magi til at stjæle fra andre.
Det ér dog tilladt at få den kontrollerede person til at stjæle fra andre og overbringe byttet til den magikyndige.
Det kunne jo være, at du fik kontrol over en karakter med evnen “Tyv”. Så kunne du få tyven til at stjæle mønter fra krofatters taske på kroen, hvorefter tyven giver byttet til dig...

Masse-magi

Masse-magi kan forekomme i spil via NPC'ere (plotkarakterer), magiske genstande eller magiske drikke.
En masse-magi er en magi, som rammer flere personer på samme tid. Du vil kun blive ramt af masse-magien hvis du kan se og høre personen som kaster magien.
×