×

Ritual

Hvis man har brug for at lave noget magi, som ikke er i regelsættet, kan man med evnen “ritual” lave et magisk ritual for at opnå effekten.

For at lave et godt ritual og for at få en (ønsket) effekt skal du:
  • Have en plot-/regel-GM til at overvære det.
  • Ritualer koster altid noget for at få effekt, eksempelvis mana, ressourcer, urter eller magiske genstande. Jo større effekt man ønsker, jo mere koster det. Jo mere rollespil man gør ud af ritualet (såsom mange folk der står og holder hænder rundt om ritualet eller folk der synger den samme sang), jo billigere bliver ritualet at lave - men det kan aldrig blive gratis at udføre.
  • Man skal rollespille sit ritual. Man kan altså ikke bare smide sin betaling i en bunke foran en GM og opnå en effekt. Hvis du har svært ved at udtænke, hvordan du skal udføre dit ritual, for at få din ønskede effekt, kan du altid tale med GM'erne, der overværer ritualet for vejledning.
Hvis et ritual har effekt på andre spillere, skal de være med i ritualet på en eller anden måde og være opmærksomme på at et ritual sker, så de kan gøre noget ved det og muligvis stoppe det.
Det kan f.eks være ved at en GM går hen til den person, som du vil forbande, og fortæller dem, at de kan mærke, at der sker noget magisk ved dem, og hvor den magiske kraft kommer fra.

Som med alt andet magi i MRF, skal det ritual du laver, være spilskabende, og hvis GM'erne ikke ser det sådan, vil dit ritual måske fejle.
×