×

Goblinracen

Beskrivelse af goblinen i Midtland

Goblinerne er i almindelighed af betydelig mindre statur end resten af sortblodsfolkene. De er mindre og svagere, og som regel også mennesker fysisk underlegne.

De har en grønlig hudfarve, som på trods af visse nuancer, næsten altid vil være en meget lys grøn, der næsten skærer i øjnene. De har også lange ører, der er endnu længere end elvernes, og som oftest peger bagud, hvor elvernes peger opad. De har også en lang spids næse. Ligesom orkerne ynder goblinerne at fremhæve deres ansigtstræk ved at bemale sig med sorte, hvide eller rødlige kulører. De er dog en del mere sofistikerede end orkerne, og bemalingerne vil som regel blive udført med fine pensler.

Der er en vis forskel på kønnenes fysik. Det har imidlertid ikke meget betydning i det daglige, da det særligt gennem deres list, at goblinerne udmærker sig, og kønnene er lige stillede når det kommer til dette.

Mændene vil som oftest være mellem 160 og 175 centimeter høje og veje mellem 55 og 75 kilo. De er spinkle, har kun ringe muskelstyrke og vil kun sjældent blive reelt overvægtige. Kvinderne vil være mellem 150 og 170 centimeter høje og veje mellem 45 og 60 kilo. Også disse er spinkle og skrøbelige væsener uden nogen anseelig muskelstyrke.

Gobliner udvikler sig hurtigt, og bliver anset for såvel fysisk som mentalt udviklede omkring deres 10. år. Herefter udvikler de sig mentalt resten af livet, og deres sind svækkes først i en høj alder. Det er sjældent, at gobliner bliver ældre end 25 år, men meget gamle individer er set, som har været op til 75 år gamle.

Goblinerne har ikke, som orkerne, en naturlig modstandsdygtigheder overfor sår, sygdom og elementernes rasen. De er om muligt endnu mere skrøbelige end mennesker, og de falder hurtigt, når det kommer til kamp. De har heller ikke evnen til at regenerere sig selv, og hele deres sår. Gobliner er derfor tvunget til at være varsomme, og de lærer hurtigt at holde sig i baggrunden når det kommer til kamp.

Goblinerne er de mest intelligente af sortblodsracerne, og hvad de mangler i fysisk råstyrke, opvejer de mere end rigeligt for ved deres snilde og listige tankegang. De vil til enhver tid stå nederst i hierarkiet i forhold til de øvrige sortblodsfolk, og de må levet med konstant at blive drillet og hakket på i deres nærvær.

Resten af sortblodsracerne har dog også stor respekt for dem. De har forståelse for, at goblinerne er nogle listige væsener, der kan opnå mange ting som fysisk magt ikke formår. Orkerne er på ingen måde blinde for, at deres mindre fætre er klogere end dem, og at de kan være til stor nytte. De vil ganske vist aldrig anerkende at goblinerne skulle kunne bestemme over dem, men de lytter alligevel gerne til deres slagplaner og råd.

Internt blandt goblinerne finder der en evig rivalisering sted. De fører ligesom orkerne en konstant kamp om magt, status og anerkendelse, men i stedet for at bruge vold så sker det gennem sindrige planer og intriger.

På grund af deres ringe fysiske styrke og begrænsede evner i kamp, bliver gobliner sjældent særlig gamle. Det er derfor også sjældent, at deres intellekt får mulighed for at udvikle sig til fulde. Når det en sjælden gang imellem sker, viser disse aldrende gobliner sig igen og igen at være både menneskerne og de andre racer overlegne, og deres sindrige planer kommer i utallige situationer bag på deres omgivelser.×