×

Sortblodsfolket

Her kan du læse en beskrivelse af sortblodsfolket i Midtland.

Beskrivelse

I bjergkæderne er der koldt og barsk, og tilværelsen er hård. Kun de stærkeste overlever. Her har sortblodsfolket deres hjem, og det er herfra, at de med jævne mellemrum drage ud og spreder skræk og rædsel blandt kontinentets andre racer.

Betegnelsen ”sortblodsfolk” dækker over flere racer, så som orker, gobliner, sortelver og de frygtede sortorker. Navnet stammer fra en gammel menneskemyte, der fortæller at de tre racers blod er sort og ikke rødt, som hos resten af verdens børn.

Selvom der ikke fra naturens hånd findes et fast bånd mellem de racer, så har de altid formået at sameksistere, og der er opstået en vis gensidig forståelse imellem dem. De har ofte de samme mål i livet, og formår som regel at finde sammen i konflikter mod de andre racer. Der er ganske vist konstante stridigheder mellem de fire racer, men de er aldrig større, end at de alligevel altid formår at finde sammen, når ydre fjender truer.

Af de fire racer er orkerne uden tvivl den mest udbredte. De er også den mest aktive af racerne, og vil derfor som regel være de bærende kræfter, når racerne forenes om at nå et fælles mål. De er stærke som kun få, og er brutale væsener med et primitivt tankesæt, der sjældent føler frygt eller på anden vis viger tilbage fra deres fjender. Mange mennesker betragter af samme årsag orkerne som dumme, tilbagestående væsener. Det er imidlertid en fejlagtig antagelse, der ofte får fatale konsekvenser. Orkerne har blot en mere simpel måde at gribe tilværelsen an på, og når de står overfor konflikter, vælger de oftest blot at ty til fysisk magt for at løse dem.

Goblinerne er den mindste og svageste af de tre sortblodsracer, men hvad de ikke besidder i fysisk råstyrke, kompenserer de mere end rigeligt for med deres snedighed og intellekt. De er nederst i hierarkiet, når de opholder sig sammen med de andre sortblodsracer, men de bliver alligevel anerkendt og accepteret på grund af deres kløgt. De vælger ofte at underspille deres snuhed, for ikke at påkalde sig orkernes vrede, men når de endelig sætter sig et mål for, så skal de til gengæld også nok nå det. Det er almindeligt antaget, at de fleste gobliner er betydelig smartere end mennesker, og igennem tiden har de da også demonstreret dette ved adskillige lejligheder.

Sortorkerne er et betydelig mere sjældent syn end de andre sortblodsracer. De er kun få, og de begiver sig sjældent ned fra bjergene. De er nogle frygtindgydende væsener, og kan være sikre på at vække opsigt, hvor end de begiver sig hen. Selv orker og gobliner frygter dem og med god grund. De er om muligt endnu mere simple i deres tankegang end orkerne, og tager det som en selvfølge, at de kan gøre lige hvad de vil, for at tilfredsstille deres behov for føde eller underholdning. Deres styrke overgår alle andre dødelige væsener.

FYSISKE KARAKTERTRÆKSom det allerede er antydet, så er der store forskelle på de fire sortblodsracers fysik. De er alle grove og noget firkantede væsener, der ikke besidder samme ynde eller elegance, som mange af de andre racer. I stedet udmærker de sig ved deres fysiske styrke og noget simple levevis. Sortblodsracerne har som regel en grønlig, gråsort eller brunlig hud og meget grove ansigtstræk. De finere nuancer i deres fysik, hudfarve og generelle udseende varierer dog meget fra race til race.

×